Over ons

Veilig wadlopen bij het Wadloopcentrum Pieterburen. De oudste en meest ervaren Wadlooporganisatie.

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen is de oudste en daarmee de meest ervaren wadlooporganisatie in ons land.

Het bestuur:
Voorzitter: Nico Bakker
Penningmeester: Mark de Waard
Secretaris: Gerrit Verstraete
Harke Hartmans
Cor Pilat
Martijn Loenen
Walter Stuifzand

RSIN 0013.62.896
KVK 41009077
BTW 0013.62.896.B.01
IBAN NL 93 INGB 00026 06 288

Meten is weten en kennis is macht

In de loop der jaren is er een onschatbare hoeveelheid aan kennis van het Wad, de weersomstandigheden en de gevaren rondom het wadlopen opgedaan. Deze kennis is nog steeds in het bezit van de oudere generatie Wadlooppioniers die nog altijd bij ons lopen. Die kennis is door hen weer overgedragen aan onze jongere generaties wadloopgidsen.

We maken deel uit van de gezamenlijke opleiding van alle wadlooporganisaties. Gidsenexamen wordt door een gezamenlijke commissie afgenomen. In de winter worden onze gidsen bijgeschoold en in het vroege voorjaar lopen we verkenningstochten. Op basis hiervan passen wij onze wadloopkaarten, ieder jaar opnieuw aan.

Gids worden?

Misschien bent u na het lopen van een of meer Wadlooptochten zo enthousiast geraakt dat u zelf ook gids op onze tochten wilt worden? Aanmelden hiervoor kan via de mail aan opleiding.swcp@gmail.com

Na de opleiding kun je examen doen via de Wadloop Gids Examen Commissie, kijk voor meer informatie hierover op www.wadloopgidsexamen.nl

ANBI

De belastingdienst kent voor Stichtingen als de onze een bijzondere regeling. Onze stichting beschikt over de ANBI-status. Voor vragen over enige vorm van schenken kunt u kontakt opnemen met onze penningmeester.

Beleidsplan

doelstellingen Stichting Wadloopcentrum Pieterburen 2021-2025.

Het wat:
In onze statuten staat als doel: “behoud en bescherming van de Waddenzee, de Waddeneilanden en het aangrenzende kustgebied met alle aldaar aanwezige flora en fauna”.

Het hoe:
De Stichting tracht dit doel volgens de statuten te bereiken door:

 1. Het geven van voorlichting;
 2. Het organiseren van Wadlooptochten;
 3. Het financieel of anderszins ondersteunen van personen of organisaties met hetzelfde of een aanverwant doel;
 4. Al hetgeen verder voor het bereiken van de doelstellingbevorderlijk kan zijn;

Het Wat, Hoe , Waar en Wanneer uitgebreider:
Oorspronkelijk waren wij (en alle andere wadlooporganisaties) gericht op het maken van oversteken naar de eilanden en zwerftochten. Ontstaan in 1963 was de hausse van deze manier van wadlopen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Er was zoveel animo dat er soms groepen van 500 en soms, record, van meer dan 1000 deelnemers tegelijk het wad overstaken. Dat waren tochten voor sportieve mensen. Zo snel mogelijk  naar het eiland, zo diep mogelijk door het slik, zo nat mogelijk door een geul etc. Bij het begin van de tocht werden de gidsen voorgesteld en verteld hoe de deelnemers in de groep moesten lopen. Verder werd er eigenlijk niet veel verteld, daar was geen tijd voor want het moest snel.

Medio jaren negentig kwam er een omslag. Van sportieve die-hards  veranderde het gros van de deelnemers in mensen die van alles wel wilde beleven en genieten maar niet moe wilden worden.

Onze Stichting is sindsdien een voorloper geweest in het aanbieden van tochten die voldeden aan de wensen van die laatste groep. Omdat wij een eigen schip hadden konden wij Wadlooptochten bekorten; wij konden zorgen dat deelnemers minder door het slik hoefden en we waren niet meer afhankelijk van  de veerboottijden.

Ad 1. Het geven van voorlichting.

Op ons kantoor hebben wij allerlei foldermateriaal van onszelf maar ook andere (recreatieve) bedrijven. Daar geven wij desgevraagd informatie bij.

Vanaf de jaren 90 zijn wij begonnen met meer voorlichting geven, meer verhalen vertellen  gedurende onze tochten. Wij hebben daartoe voor onze eigen gidsen en begeleiders  een aantal lesuren naast de reguliere wadgidsenopleiding  gereserveerd waarin wij de studenten leren verhalen te vertellen. Daarbij hebben wij ter ondersteuning twee  boekwerken  samengesteld voor onze gidsen en begeleiders waarin in het ene boek allerlei feiten omtrent flora en fauna , de Waddenzee, Werelderfgoed etc. zijn opgenomen en in het andere de historie van onze eigen Stichting wordt beschreven.

Omstreeks 2017 hebben we in ons programma- aanbod ook  korte, gemakkelijke tochten over het wad opgenomen die daardoor extra geschikt zijn voor iedereen maar ook kinderen vanaf 4 jaar. Bij deze tochten  neemt het verhalen vertellen een grotere plaats in. Het blijkt dat hieraan veel gezinnen deelnemen.

In 2018 hebben als gidsen/begeleiders van onze Stichting in samenwerking met Doe eens Wad aan het einde van het seizoen een schoonmaakactie gedaan op het Rif boven Engelsmanplaat. In de daarop volgende jaren hebben we dat gedaan op de Oude Wal op Schiermonnikoog (samenwerking met Natuurmonumenten en Gemeente Schiermonnikoog) en op Simonszand. Ook bij het opruimen van MS Zoe hebben een groep gidsen van ons zich verdienstelijk gemaakt.

De  doelstelling is om dat ieder jaar als afsluiting van het seizoen ergens een gebied  schoon te maken.

Bovenstaande heeft tot gevolg gehad dat wij in 2019  onze reguliere wadloop/vaartochten naar Simonszand hebben uitgebreid met een schoonmaakactie op Simonszand. De deelnemers krijgen daartoe grote tassen mee om de rommel in te doen en degene die de meeste rommel mee terug neemt  krijgt als prijs een pilsje.

In 2021 hebben wij in ons programma het schoonmaken uitgebreid. Naast het schoonmaken op alle Simonszandtochten worden de eerste en de laatste tochten op het Rif  en  op de zwerftocht bij Noordpolderzijl uitgebreid met een schoonmaakactiviteit. Het is duidelijk dat voorlichting en informatie daarbij  gegeven door de gidsen/begeleiders van groot belang is.

Doelstelling is om meer tochten uit te breiden met een schoonmaakactiviteit. Doelstelling is ook om de voorlichting en informatie specifieker gericht op vervuiling etc. te maken.

Ad 2. Organiseren van Wadlooptochten.

Zoals hierboven al aangegeven is er een verschuiving ontstaan van het sportieve wadlopen naar een recreatieve wadbeleving. Daar hebben we op ingespeeld door vaar/wadlooptochten te introduceren, door wadlooparrangementen aan te bieden, door het schoonmaken in te voegen.

Wij willen Wadlooptochten blijven organiseren.

De hoofddoelstelling is dat wij er alles aan doen om het georganiseerde wadlopen  in stand te houden.

Dat betekent  dat wij de plaats die het wadlopen als minst verstorende activiteit om de Waddenzee te beleven willen moeten behouden. Vandaar dat wij een gezamenlijke overlegsituatie met alle 8 wadlooporganisaties willen stimuleren. Dat betekent ook dat wij in allerlei overlegorganen willen deelnemen (zoals TOBW, werkgemeenschappen kombergingen etc). Dat betekent ook dat wij pro-actief willen overleggen en samenwerken met organisaties waarmee wij in aanraking komen  (bv VVV’s, Werelderfgoed, bezoekerscentra, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, duurzame reisbureau’s, Waddengoud, hotels, B&B’s, recreatieondernemers, boze kweldereigenaren etc.).

De doelstelling daarbij is dat wij meer en meer Wadlooptochten willen uitbreiden  tot wadlooparrangementen met zaken die de Waddenbeleving van de deelnemers verdiept en vergroot.

Wij zijn de enige wadlooporganisatie met een eigen passagiersschip. Dat levert ons vele voordelen op als het gaat om mooie wadlooparrangementen aan te bieden.

Wat wij willen is dat het schip ook gebruikt kan worden voor activiteiten/arrangementen zonder wadlopen b.v. als trouwlocatie of asverstrooiing of vaartochten over de Waddenzee gecombineerd met culinaire Waddengebied streekproductenmaaltijden, vaartochten met zeehondenbezoek, even de benen strekken op een zandplaat midden in de Waddenzee waarbij men zijn eigen maaltijd kan verzamelen (kokkels, mosselen, oesters, alikruiken, zeesla of andere wiersoorten etc.)

In 2019 hebben wij, in samenwerking met een aantal eilander partijen de 1e Wadtriathlon Schiermonnikoog georganiseerd. Op 25 september 2021 zal de 2e zijn.

Doelstelling is dat wij de komende jaren steeds meer andere Waddenzeezaken in onze arrangementen opnemen.

Ad 3. Financieel of anderszins ondersteunen.

Beloning medewerkers Stichting Wadloopcentrum Pieterburen

Stichting Wadloopcentrum  Pieterburen is een Stichting die in hoge mate draait op de medewerking van vrijwilligers. Alle gidsen en begeleiders van Wadlooptochten, totaal ongeveer 65, zijn vrijwilliger. Zij krijgen gratis een gidsenopleiding en ontvangen voor hun activiteiten alleen een onkostenvergoeding. Bestuursleden, meestal voortkomend uit de vrijwilligers, ontvangen alleen een onkostenvergoeding. Het kantoor van de Stichting wordt bemand door twee part-time krachten. Zij hebben een arbeidsovereenkomst en ontvangen een normale beloning. Voor ons passagiersschip worden schippers en bemanning als ZZP-er ingehuurd dan wel  ontvangen zij en vrijwilligersvergoeding.

Sinds de hoogtijdagen van het massale wadlopen (jaren 70 van de vorige eeuw) voorbij zijn, kunnen wij niet meer andere organisaties financieel steunen. Wij geven andere organisaties die als doel hebben natuurbehoud, Waddenzee, duurzaamheid wel korting op deelname aan onze activiteiten, soms bieden wij ook activiteiten voor niets aan,  waardoor het voor deelnemers van die organisaties mogelijk wordt om te genieten van het Wad. Andere personen of organisaties willen wij graag steunen, enerzijds door steunbetuigingen anderzijds doordat gidsen/begeleiders pro deo werkzaamheden verrichten voor die organisaties.

Doelstelling: Wij willen het samenwerken met andere personen en organisaties die ook het behoud van het Waddengebied  als doel hebben uitbreiden.

Ad 4. Wat verder voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk kan zijn.

Wij vinden dat de wadlooporganisaties nog te weinig samen doen. Overleggen, belangen behartiging, gezamenlijke activiteiten. Gezamenlijk optreden naar buiten toe maakt het sterker zodat er meer rekening mee gehouden zal worden.

Doelstelling is te komen tot een samenwerkingsvorm die meer houvast geeft b.v. een Federatie van wadlooporganisaties.

Tot op heden is er sporadisch contact met wadloopgidsen cq-organisaties in Duitsland en Denemarken. Wij denken dat die contacten verbeterd en uitgebreid moeten worden. Wij denken dat in Duitsland en Denemarken dezelfde problemen kunnen gelden t.a.v. het wadlopen als in Nederland.

Doelstelling: Een samenwerkingsverband van trilaterale wadlooporganisaties kan noodzakelijk zijn om de belangen van het wadlopen meer body te geven.

Financieel jaarverslag 2023

Download hier het financieel jaarverslag 2023

https://wadlopen.com/wp-content/uploads/2020/12/Waddengoud_logo_CMYK-copy.jpg
https://wadlopen.com/wp-content/uploads/2020/12/werelderfgoed-waddenzee-640x360.png
https://wadlopen.com/wp-content/uploads/2020/12/Doenkado_logo_2020.jpg

Trots dat wij zijn:

 • bekroond met het Waddengoud keurmerk
 • benoemd tot ambassadeurs van Werelderfgoed Waddenzee
 • 2 keer bekroond als mooiste natuuruitje door Doenkado
Weststrand14911
Weststrand132714
pieterburenwad143032
Noordpolderzijl91511
Pieterburenwad170525
Weststrand125312

Voor uw en onze veiligheid

Enkele zaken die voor U en ons belangrijk zijn:
 • Iedere gids volgt de lessen EHBO voor op het Wad, inclusief reanimatie.
 • We lopen met GPS en/of kompas.
 • Er gaan meerdere gidsen mee op een oversteek en op de overige tochten. Onderweg wordt de kennis met elkaar gedeeld en mocht een gids iets overkomen? Dan nemen de andere gidsen de taak over.
 • We houden reddingsoefeningen, tezamen met de Kustwacht en de KNRM.
 • We houden onze kennis en vaardigheden bij, door kompas oefeningen en brancardoefeningen te lopen.

Een gids bereidt zijn of haar tocht grondig voor en laat niets aan het toeval over.

 • Hij of zij heeft een curve met een getijverwachting bij zich. Daarnaast is hij of zij op de hoogte van de te verwachten verhogingen of verlagingen van de waterstanden, de zogenaamde Opzet.

Een Gids bezit:

 • Een bodemprofielkaart met daarop de diepten van de geulen.
 • Een recent weerbericht en is in staat om ter plaatse een weersverandering juist in te schatten. (Op het wad is het weer vaak anders dan op het land)
 • Een tijdsplanning ten opzichte van het getij, van de gehele wadlooptocht.
 • Reddingsmiddelen zoals een EHBO set, brancard, lang touw en noodsignalen.
 • Een marifoon, om in geval van nood de reddingsdiensten te kunnen bereiken.

Verder verzorgt een gids de:

 • Aan- en afmelding van de wadlooptocht bij het kustwachtcentrum. Men weet dan van onze aanwezigheid op het Wad, het deelnemersaantal en waar we naar toe gaan.
Weststrand14911
Weststrand132714
pieterburenwad143032
Noordpolderzijl91511
Pieterburenwad170525
Weststrand125312
Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

  Laatste nieuws
  Wadloopfolder 2024
  12 maart 2024
  Wadloopfolder 2024
  Onze nieuwe folder is klaar! Wat vinden jullie van de nieuwe uitstraling? Je kunt hem hier alvast bekijken, alle tochten overzichtelijk bij elkaar. Link naar de wadloopfolder 2024 – digitaal  
  Nieuwsbrief

  Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, hoort u als eerste het laatste nieuws.

   Website & Boekingssoftware door NORISK Software

   Translate »